รูปภาพ

รูปภาพ
สมาชิกกลุ่มดอกมะลิ

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 1

วันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน 2553

สำหรับวันนี้ก็เป็นวันแรกของการเรียนดิฉันก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยเนื่องจากเข้าเรียนสายเพราะติดเรียนวิชาก่อนหน้านี้แต่อาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรมากมายส่วนเนื้อหาที่เรียนในวันนี้ก็ไม่มากนักส่วนมากจะเป็นการสร้างข้อตกลงในการเรียนและอาจารย์ก็ได้อธิบายเกี่ยวกับแนวการสอนในรายวิชานอกจากนี้ยังได้พูดถึง blogger ว่าต้องใส่เนื้อหาอะไรบ้าง เช่น การเขียนอนุทิน บรรยากาศในการเรียน สิ่งที่ได้จากการเรียน และก็ได้แบ่งกลุ่มทำรายงานกลุ่มของดิฉันได้ เรื่องหน้าที่ของภาษาค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น