รูปภาพ

รูปภาพ
สมาชิกกลุ่มดอกมะลิ

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 2


วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2553

วันนี้กลุ่มของดิฉันได้นำเสนองาน เรื่องหน้าที่ของภาษา หลังจากนำเสนอเสร็จแล้วอาจารย์และเพื่อนๆก็ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาและลักษณะของงานที่ทำมา ซึ่งอาจารย์ก็ได้แนะนำว่าควรจะมีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนกว่านี้ และเพื่อนๆก็ได้แนะนำว่าสีพื้นหลังมีสีจ้าเกินไป ซึ่งกลุ่มของดิฉันก็ได้นำเอาข้อเสนอแนะทั้งของอาจารย์และเพื่อนๆมาปรับใช้ในการทำงานในครั้งต่อไปค่ะ สำหรับบรรยากาศในการเรียนวันนี้ก็ค่อนข้างดีค่ะ เพราะว่าเพื่อนๆทุกกลุ่มมีงานมานำเสนอและก็ค่อนข้างออกมาดีค่ะ นอกจากนี้อาจารย์ก็ได้เพิ่มเติมความรู้ในทุกๆเรื่องของแต่ละกลุ่มเพิ่มเติมด้วยค่ะ พอท้ายคาบอาจารย์ก็ได้สั่งงานอีกหนึ่งชิ้นคือ ให้ไปเตรียมเด็กสำหรับกลุ่มของดิฉันได้ เรื่องเล่าเรื่องจากภาพค่ะ ซึ่งก็ได้สร้างความวิตกต่องานชิ้นนี้เป็นอย่างมากค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น