รูปภาพ

รูปภาพ
สมาชิกกลุ่มดอกมะลิ

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 3

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2553
สำหรับวันนี้กลุ่มของดิฉันก็ได้นำเสนองานเรื่องให้เด็กเล่าเรื่องจากภาพค่ะ และอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างการพูดในเรื่องของการโฆษณา การเล่าข่าว การพูดประกาศ นอกจากนี้แต่ละกลุ่มก็ได้พูดถึงปัญหาในการทำงาน สำหรับกลุ่มของดิฉันได้บอกถึงว่ากว่าจะสอนเด็กนั้นยากมาก เพราะเด็กไม่กล้าพูดและไม่รู้ว่าจะพูดแบบไหน
ข้อเสนอแนะของอาจารย์
- ภาพที่ให้เด็กเล่าต้องมีภาพเดียว เพราะการเล่าเรื่องจากภาพมาจากประสบการณ์ของเด็ก การที่เด็กเห็นภาพเดียวกันหลายๆ คน เด็กจะสื่อออกมาไม่เหมือนกัน เพราะกลุ่มของดิฉันนั้นได้เอาภาพจากหนังสือนิทานจึงทำให้งานออกมาไม่ค่อยตรงประเด็น
- มีความสนิทสนมกับเด็กมากน้อยเพียงใด
- งานที่ให้เด็กทำเป็นทางการมากเกินไปรึป่าว
- ที่โรงเรียนของเด็กเปิดโอกาสให้เด็กได้ทำงานแบบนี้หรือไม่
สำหรับเรื่องใหม่ที่เรียนในวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับปริศนาคำทายโดยอาจารย์ได้ให้นักศึกษาตั้งชื่อของคนละหนึ่งชิ้นแล้วเอามาทายเพื่อนในห้องว่ามันคืออะไร เช่น
ฉัน ตั้ง ชื่อ มัน ว่า เซเว่น
เซเว่น เป็น สิ่ง มี ชีวิต เซเว่น คือ อะไร
เพื่อน ตอบ ว่า แมว เซเว่น คือ แมว ฉัน ตอบ ว่า ไม่ใช่
เซเว่น ไม่ใช่ แมว
เซเว่น เ็ป็น สิ่ง มี ชีวิต ตัว ยาวๆ ขา สั้นๆ เซเว่น คือ อะไร
เพื่อน ตอบ ว่า หมู เซเว่น คือ หมู ฉัน ตอบ ว่า ไม่ใช่ เซเว่น ไม่ใช่ หมู
เซเว่น เป็น สิ่ง มี ชีวิต ตัว ยาวๆ ขา สั้นๆ มี ขน ปุกปุย และ มี สี่ ขา เซเว่น คือ อะไร
เพื่อน ตอบ ว่า สุนัข เซเว่น คือ สุนัข เพื่อน เก่ง จัง เลย
เซเว่น เป็น สิ่ง มี ชีวิต ตัว ยาวๆ ขา สั้นๆ มี ขน ปุกปุย และ มี สี่ ขา
ในท้ายคาบอาจารย์ได้มอบหมายงานเรื่องปริศนาคำทายโดยให้ทำเป็นกลุ่มแล้วนำมานำเสนอในสัปดาห์ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น