รูปภาพ

รูปภาพ
สมาชิกกลุ่มดอกมะลิ

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 11

วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2554

สำหรับการเรียนในวันนี้อาจารย์เริ่มต้นด้วยการให้พูดคำคล้องจอง ดิฉันพูดคำว่า คิ้ว โดยที่ กมลภู พูดต่อคำของดิฉัน หลังจากนั้น อาจารย์ให้อกไปทำกิจกรรมหน้าห้อง ดิฉันได้วาดภาพแล้ว เอามาเล่าต่อกันเป็นนิทานจนครบทุกคน โดยดิฉันวาดภาพกระเป๋าและได้เล่าว่าวันนี้ดิฉันได้ซื้อกระเป๋าใบใหม่ และนอกจากนี้ก็มีอีกหลายหัวข้อที่อาจารย์ได้ให้นักศึกษาทำ ได้แก่
- คำคล้องจอง
- หนูรู้สึกอย่างไร ( เศร้า ขำ หงุดหงิด ตกใจ)
- ครอบครัวของฉัน
- ฟังและปฏิบัติโดยมีข้อตกลง
- ทำตรงกันข้าม
- กระซิบ
- วาดภาพแล้วนำมาเชื่อมโยงเป็นเรื่องราว
- ร้องเพลง
- วาดไปเล่าไป
หลังจากที่ทำกิจกรรมครบแล้วอาจารย์ก็ได้แจกกระดาษคนละหนึ่งแผ่นให้นักศึกษาวาดวงกลม 3 วง โดยทำเป็นแผนผังครอบครัวของฉันให้ทำวงกลมตามจำนวนสมาชิกในครอบครัวของตนเอง
สำหรับบรรยากาศในห้องเรียนก็สนุกสนานเนื่องจากได้ร่วมทำกิจกรรมทำให้ไม่น่าเบื่อค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น