รูปภาพ

รูปภาพ
สมาชิกกลุ่มดอกมะลิ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 15

วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
สำหรับการเรียนในวันนี้ก็เป็นการเข้าเรียนวันสุดท้ายอาจารย์ก็ได้ให้นักศึกษาส่งงานทุกอย่างที่ยังค้างอยู่และก็ได้ตรวจสอบงานที่่นักศึกษาส่งไปแล้วทั้งหมด และอาจารย์ก็ได้นัดหมายกับนักศึกษาเกี่ยวกับวันสอบปลายภาค โดยได้นัดหมายมาสอบในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00น. ที่ตึกคณะศึกษาศาสตร์

สำหรับบรรยากาศในการเรียนวันนี้ก็รู้สึกใจหายนิดหน่อยเพราะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะได้เข้าเรียนกับอาจารย์ในเทอมนี้ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์จินตนาที่ได้ให้ความรู้และให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องอื่นๆที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น