รูปภาพ

รูปภาพ
สมาชิกกลุ่มดอกมะลิ

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 14

วันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554

สำหรับวันนี้ก็ได้ทะแบบทดสอบ เรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมในมุมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอย่างมีความหมายกับเด็ก ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้ค่ะ
- การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนควรมีลักษณะอย่างไร
- มุมที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
- มุมบ้าน
- มุมหมอ
- มุมร้านค้า
- มุมจราจร
หลังจากที่ำทำแบบทดสอบเสร็จแล้วอาจารยืก็ได้สอนเพิ่มเติมในเรื่องของ ข้อคิดสำหรับการสอนภาษา ดังนี้
- เริ่มจากตัวเด็กก่อนไม่ว่าจะเป็นความพร้อมหรือความสนใจ
- สอนแบบเป็นธรรมชาติ
- สอนอย่างมีความหมาย
- สอนจากสิ่งที่เด็กได้พบเห้น หรือมีประสบการณ์มาก่อน
- สอนให้เด็กรู้สึกสนุกและอยากเรียน (ไม่ใช่ฝึกแต่ให้ใช้)
- ให้โอกาสเด็กได้ใช้ภาษา เช่น เด็กอยากพูดก็ควรให้พูด เด็กอยากฟังก็ควรให้ฟัง เด็กอยากอ่านก็ควรให้อ่าน เด็กอยากเขียนก็ควรให้เขียน
และอาจารย์ก็ให้ฟังเพลง เกาะสมุย แล้วให้บอกว่าฟังแล้วรู้สึกอย่างไร และ ในเนื้อเพลงเค้าต้องการบอกอะไรกับเราบ้าง
สำหรับบรรยากาศในการเรียนวันนี้ก็เต็มไปด้วยความเครียดเพราะแต่ละคนรวมถึงดิฉันด้วยไม่ได้เตรียมตัวมาเลยจึงทำให้ทำแบบทดสอบไม่ค่อยได้ส่วนของดิฉันนั้นทำไม่ทันเหลือตั้ง 3 ข้อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น